1 year ago

טיפול באמצעות תקשור

הטיפול באמצעות תקשור הינו תהליך המתבצע בסידרה של מספר מפגשים.
לכל אחד ואחד נרקמת תוכנית אישית המותאמת לו באופן ספציפי לפי חוויותיו הפר read more...